Kouřovody 2mm

Spalováním tuhých paliv vzniká určité množství vedlejších produktů – spalin. Tyto spaliny je nutné odvádět z otopné soustavy, aby byl zachován dostatečný výkon a účinnost spalování topidla. Proto se krbové vložky a kamna napojují na kouřovody, které vedou spaliny dál do komínu. Kouřovody jsou vysoce odolné trubky z nerezové oceli, která je žáruvzdorná, korozivzdorná a je odolná také vůči působení chemických látek. Kouřovody jsou ošetřeny černým žáruvzdorným nátěrem. Prohlédněte si i vy náš sortiment kouřovodů a sestavte si kouřovod dle vašich potřeb na míru. 

<< předchozí